Category Archives: kitab

Kitab

UTAMA :

Firman allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.“( Surat Al-Hujuraat: 1)

Wahai kaum muslimin, gunakan Al-Quran dan sunnah untuk di jadikan pedoman kita dan jangan menggunakan hawa nafsu sebagai pedoman. maka dahulukan aturan yang ada pada kedua hal diatas.

1. Al-quran atau Al-Qur’an dan Hadist File Web.
2. Kitab Tauhid  versi indonesia (.pdf)
3.Arbain An-Nawawi
4. Buluqhul Maram
5. Tafsir Jalalain
 

TAFSIR IBNU KATSIR :

Cara download : Di klik saja nama E-booknya

Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 …..(34,6 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 …..(25,9 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 …..(13,1 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 …..(15,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 …..(16,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 …..(22,8 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 …..(18,1 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 8 …..(15,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 9 …..(17,4 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 …..(5,03 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Taubah (Juz 11) …..(10,2 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Yunus (Juz 11) …..(4,82 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Huud (Juz 12) …..(5,34 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Yusuf (Juz 12) …..(5,02 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 13 …..(4,7 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 14 …..(4,16 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Juz 15 …..(7,74 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kahfi (Juz 16) …..(5,04 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Maryam (Juz 16)…..(1,17 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Thoha (Juz 16) …..(3,38 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Anbiyaa (Juz 17) …..(3,91 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hajj (Juz 17) …..(4,03 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mu’minuun (Juz 18) …..(2,01 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ahqaaf (Juz 26) …..(2,85 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Muhammad (Juz 26) …..(1,96 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Fath (Juz 26) …..(4,06 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hujurat (Juz 26) …..(2,65 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Qaaf (Juz 26) …….(1,85 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Adz Dzariyat (Juz 27) …..(1,26 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thuur (Juz 27) …..(1,38 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Najm (Juz 27) …..(2,71 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat AL Qomar (Juz 27) …..(1,8 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ar Rahman (Juz 27) …..(1,79 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Waqi’ah (Juz 27) …..(2,54 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hadid (Juz 27) …..(2,41 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mujadilah (Juz 28) …..(4,36 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Hasyr (Juz 28) …..(2,13 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mumtahanah (Juz 28) …..(2,46 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ash Shaf (Juz 28) …..(1,3 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Jumuah (Juz 28) …..(1,02 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Munaafiqun (Juz 28) …..(630 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thoghabun (Juz 28) …..(788 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thalaq (Juz 28) …..(1,37 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Tahrim (Juz 28) …..(707 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mulk (Juz 29) …..(1,02 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qolam (Juz 29) …..(1,29 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat AL Haqqoh (Juz 29) …..(951 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ma’arij (Juz 29) …..(909 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Nuh (Juz 29) …..(780 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Jin (Juz 29) …..(741 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Muzammil (Juz 29) …..(0,99 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mudatstsir (Juz 29) …..(1,13 MB)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qiyamah (Juz 29) …..(821 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Insaan (Juz 29) …..(242 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mursalaat (Juz 29) …..(745 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Naba (Juz 30) …..(949 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Nazi’at (Juz 30) …..(626 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Abasa (Juz 30) …..(593 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Takwir (Juz 30) …..(639 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Muthoffifin (Juz 30) …..(706 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Buruuj (Juz 30) …..(547 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Ath Thoriq (Juz 30) …..(212 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ghasyiyah (Juz 30) …..(459 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Fajr (Juz 30) …..(697 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Asy Syams (Juz 30) …..(458 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Alamnasyrah (Juz 30) …..(225 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat At Tin (Juz 30) …..(179 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Alaq (Juz 30) …..(293 kb
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qodr (Juz 30) …..(287 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Bayyinah (Juz 30) …..(177 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Zalzalah (Juz 30) …..(307 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Adiyat (Juz 30) …..(134 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Qaari’ah (Juz 30) …..(63,1 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al ‘Ashr (Juz 30) …..(63.2 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Humazah (Juz 30) …..(179 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Fill (Juz 30) …..(569 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Quraisy (Juz 30) …..(140 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Maa’uun (Juz 30) …..(311 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kautsar (Juz 30) …..(240 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Kafiruun (Juz 30) …..(189 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat An Nashr (Juz 30) …..(179 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Ikhlash (Juz 30) …..(293 kb)
Tafsir Ibnu Katsir Surat Al Mu’awwidzatain (Juz 30) …..(249 kb)

Tafsir Ibnu Katsir Juz 16 (bukan ringkasan) …..(25 MB)

E-BOOK ISLAMI:

As Shahihah – Syaikh Al-Albani …..(1.05 MB)
Belajar bahasa arab portabel …..(197 kb)
Berkenalan Dengan Salaf …..(425 kb)
Biografi Ulama Ahlul Hadits …..(625 kb)
Bulugul Marom …..(1,04 MB)
Darus Salaf or.id Edisi Baru …..(8,71 MB)
Edisi Lengkap Puasa …..(437 kb)
Firqotun Najiyah …..(195 kb)
Hakikat Bid’ah dan Kufur – Syaikh Albani …..(297 kb)
Himpunan Hadits Qudsi …..(5,58 MB)
Indahnya Pernikahan Islami …..(196 kb)
Kitab Tauhid …..(182 kb)
Kumpulan Buku Tentang Kesesatan Syi’ah …..(391 kb)
Kumpulan Hadist Shahih …..(1,6 MB)
Majalah Asy Syariah Versi 3.0 (Baru 2012) …..(15 MB)
Memulai Dakwah Dengan Tauhid …..(3,1 MB)
Menikah Sunnah …..(1,75 MB)
Pembelaan Terhadap Sunnah …..(129 kb)
Shahih Adabul Mufrod – Syaikh Albani …..(1,6 MB)
Silsilah Hadist Dha’if dan Maudhu jilid I – IV …..(1,3 MB)
Sifat Shalat Nabi …..(484 kb)
Sunnah Sehari-hari …..(127 kb)
Tauhid Prioritas Utama …..(225 kb)

KITAB ULAMA :

Air Mata Cinta Pembersih Dosa.zip …..(1,17 MB)
Al Aqidah Ath Thohawiyah …..(154 kb)
Al ‘Itishom (Imam Syathibi) …..(4,95 MB)
Al Qur’an dan Ilmu Astronomi …..(1,83 MB)
Asbabun Nuzul karya Imam Suyuthi …..(24 MB)
Bantahan Terhadap Pluralisme …..(824 kb )
Berjilbablah Wahai Saudariku …..(262 kb)
Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat …..(9,43 MB)
Bulugul Marom …..(19 MB)
Dosa-dosa besar (Imam Dzahabi) …..(16,8 MB)
Dunia Ladang Bagi Akhirat …..(420 kb)
Fatwa-fatwa Lajnah Daimah 1 …..(293 kb)
Fatwa-fatwa Lajnah Daimah 2 …..(290 kb)
Fatwa-fatwa Terkini Jilid 3 …..(7 MB)
Fitnah Akhir Zaman …..(218 kb)
Ihya Ulumuddin Dalam Pandangan Ulama …..(281 kb)
Ikhlas.zip …..(871 kb)
Kitab Tauhid …..(3,36 MB)
Koreksi Total Masalah Politik …..(568 kb)
Kumpulan Doa-doa Dalam Al Quran dan Hadits …..(822 kb)
Kunci Rezeki …..(1,24 MB)
Meluruskan Sejarah Tragedi Terbunuhnya Utsman bin Affan – Al Qodhi Abu Ya’la …..(1,19 MB)
Membongkar Kedok Qordhawi …..(902 kb)
Mengapa Memilh Manhaj Salaf …..(575 kb)
Meraih Hidup Bahagia …..(2,27 MB)
Misteri Ya’juj dan Ma’juj …..(1,2 MB)
Musnad Imam Ahmad Bagian 3 …..(14,8 MB)
Peringatan 17 Agurtusan …..(55,8 kb)
Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa …..(2,47 MB)
Pokok-pokok Kesesatan Ajaran Syiah …..(232 kb)
Prinsip-prinsip dasar Tauhid …..(522 kb)
Ringkasan Al Bidayah wan Nihayah …..(10 MB)
Ringkasan Shahih Bukhari …..(2,82 MB)
Ringkasan Shahih Muslim …..(2,06 MB)
Sebab-sebab Kehancuran …..(776 kb)
Sebab-sebab terjadinya bid’ah …..(302 kb)
Sifat Puasa Nabi …..(538 kb)
Sirah Nabawiyah – Syaikh Shafiyyur Rahman Al Mubarokfuri.zip …..(236 kb)
Syarah Sunnah – Imam Barbahari …..(1,05 MB)
Syarah Ushulus Sunnah.zip …..(3,18 MB)
Ushulus Sunnah wa I’tiqad ad Din & Aqidah Salaf Ashhabul Hadits …..(1,01 MB)
Wasiat emas bagi pengikut manhaj salaf …..(442 kb)
Wasiat-wasiat ulama terdahulu …..(1,27 MB)
 
KAMUS :

Kamus al Munawir ini adalah kamus bahasa arab – indonesia terlengkap,ada lebih dari 1500 halaman. kamus ini berformat djvu dan sudah ana sertakan djvu readernya di dalam file zip nya. Silahkan download E-booknya dibawah ini Kamus Al Munawir

KISAH DALAM AL-QU’RAN:

Di dalam kitab ini terdapat

-Kisah-kisah para Nabi dan Rasul
-Kisah-kisah yang menunjukkan keajaiban kodrat Allah
-Kisah-kisah yang menunjukkan keutamaan amal
-Kisah-kisah teladan iman yang luhur
-Kisah keteladanan yang buruk

Silahkan kalian download disini (2,23 MB)